NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Bądźmy przy Jezusie nie tylko w chwilach chwały, ale i cierpienia. Trwajmy przy naszym Królu, kiedy wyszydzony i opuszczony będzie szedł drogą krzyżową. Liturgia dzisiejszej niedzieli ma dwie części. W pierwszej upamiętniony jest uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, druga mówi o Jego odkupieńczym cierpieniu i śmierci – czytana jest Ewangelia o męce Pana Jezusa. W tym roku według Ewangelisty Łukasza.

 • Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15.00 a o 15.15 na Gorzkie Żalez kazaniem pasyjnym
 • Kancelaria w Wielkim Tygodniu będzie czynna tylko do środy.
 • Odwiedziny chorych w środę od godz. 9.30
 • Plan Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu znajduje się na naszej stronie internetowej, jest wywieszony na drzwiach kościoła i w gablotce oraz zamieszczony w naszej gazetce. Dzieci i młodzież gimnazjalną prosimy o przybycie nie później jak do środy.
 • Obchód Triduum Paschalnego stanowi jedno wielkie święto. Jego świętowanie rozpoczyna się od Wieczerzy Pańskiej i kończy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. Uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego jest źródłem szczególnych łask i specjalną okazją przeżycia tajemnicy Odkupienia. Dlatego powinniśmy czuć się zaproszeni do uczestnictwa w całej liturgii tych świętych dni. W Piątek i Sobotę o 8.00 będą się odbywały tzw. Ciemne Jutrznie, modlitwy poranne. Zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie młodzież. Dla kandydatów do Bierzmowania z klas VII SP oraz  młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament Bierzmowania jest to liturgiczne spotkanie formacyjne
 • Wielki Czwartek – Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia kapłaństwa.
  18.00 – Mszy św. Wieczerzy Pańskiej  z obrzędem obmycia nóg, po której adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
 • Wielki Piątek – pamiątka zbawczej męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
  8.00 Jutrznia. Całodzienna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
  14.00 Droga Krzyżowa
  ulicami parafii: początek w kościele, Dworcowa, Katowicka, Jaśminów, Al. Dębowa, Dworcowa.
  Ceremonie pamiątki Męki Pańskiej o godz. 17.00. Po ceremoniach adoracja Krzyża św. (na początku z pieśniami pasyjnymi wykonywanymi przez naszą scholę prosimy zachęcamy do udziału)  i  przy Bożym Grobie –  przez całą noc. Wartę przy Bożym  Grobie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę pełnią strażacy naszej OSP. W Wielki Piątek obowiązuje post (jeden posiłek do syta – od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia do końca życia). Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej. Złożone ofiary przy adoracji Krzyża św. są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej.
 • Wielka Sobota 
  8.00 Jutrznia. Adoracja przy Bożym Grobie.
  Święcenie pokarmów o godz. 10.00 i 14.00.
  20.00 Nieszpory prowadzone przez młodzież. Msza św. Wigilii Paschalnej, która jest czuwaniem na cześć Pana rozpoczyna się o godz. 20.30 i kończy się procesją rezurekcyjną ze świecami. Prosimy przynieść świece z okapnikami, które zapalimy także w czasie odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. Zapraszamy poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych oraz grup zawodowych. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskiwania po zwykłymi warunkami odpustu zupełnego przez pobożne uczestnictwo w ceremoniach i odmówienie odpowiednich modlitw.
 • Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, która jest uroczystością ku czci Zmartwychwstania Pańskiego i matką wszystkich niedziel będą sprawowane o godz. 7.30; 9.00, 11.00. Nie będzie Mszy św. o 16.00.
  Na wielkanocne nieszpory zapraszamy o godz. 15.00. Prosimy o przybycie poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych i grup zawodowych.
 • Kto pragnie złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu i cele charytatywne parafii będzie to mógł uczynić w Wielki Czwartek na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Ofiary charytatywne tego dnia mają starochrześcijańską tradycję.
 • W zakrystii znajduje się lista posług w czasie liturgii Słowa naTriduum Paschalne oraz Niedzielę Wielkanocną. Zapraszamy do wpisywania się.
 • Wielkanocne świece Caritas można nabywać w zakrystii. W ten sposób wspomagamy dzieło pomocy dzieciom.
 • Bóg zapłać za złożone ofiary, troskę o kościół, i dobro świadczone dla wspólnoty parafialnej. Specjalne podziękowania Strażakom z OSP Piasek za oczyszczenie górnych partii kościoła.
 • W sobotę po Wigilii Paschalnej prosimy o pomoc w posprzątaniu kościoła
 • Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę w dniach 17-19 maja br. Więcej informacji w gablotce.
 • Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej. Jest świąteczne wydanie „Gościu Niedzielnym” i  „Małego Gościa” z tekstami pomagającymi przeżycie świat Wielkanocnych i ich oktawy.
 • Na stoliku są wyłożone deklaracje i  informacje dotyczące dotacji na termomodernizację budynków

Boże, nasz dobry Ojcze, w Twoje ręce składamy samych siebie, ufając, że to, czego Ty chcesz,jest zawsze dobre. Prowadź nas.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 07.04.2019r.

Zamknij