Wyjazd dzieci do Częstochowy

Dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych z naszej parafii udają się na swoją doroczną pielgrzymkę do Częstochowy. 

Wyjazd spod kościoła w niedzielę o godz. 8.30.