32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


 

Modlitwa naznaczona wytrwałością i podjęta z wiarą, a taką jest duchowa adopcja, przynosi liczne owoce. Poza ratowaniem życia nienarodzonych, co jest głównym jej celem, pogłębia nasze życie duchowe, uczy ofiarności i odpowiedzialności za los drugiego człowieka, wyprasza nam i innym łaski oraz Boże błogosławieństwo.

Może też być formą wynagrodzenia za nasze grzechy osobiste i grzechy innych, zwłaszcza popełnione przeciw ludzkiemu życiu.

Dla ludzi młodych duchowa adopcja może być wspaniałym przygotowaniem do przyjęcia przyszłego daru macierzyństwa i ojcostwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa a także prawdziwej i ofiarnej miłości.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki).

Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

Duchową adopcję może podjąć każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

W naszej parafii od wielu już lat istnieje grupa osób, która co roku podejmuje się tej szczególnej modlitwy w obronie życia.
Jeżeli chciałbyś / chciałabyś włączyć się w to dzieło, napisz na adres: zmboba(małpa)gmail.com lub zgłoś się do księdza Proboszcza.

Na mszach św. w marcu w święto Zwiastowania Pańskiego i grudniu w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbywa się uroczyste przyjęcie duchowej adopcji Dziecka poczętego.

Serdecznie zapraszamy!

Zajrzyj również na:
http://www.duchowaadopcja.info
http://www.duchowaadopcja.com.pl 
http://www.duchowa-adopcja.pl
http://dadp.niepokalanow.pl

 

Ciekawe filmy o tej tematyce:

Film „Cud miłości – dar życia”

Film „Życie jest cudem”

Kiedy już zakończy się okres 9 miesięcy od przyrzeczenia duchowej adopcji, możemy kontynuować naszą modlitwę za już urodzone dziecko włączając się w RÓŻANIEC RODZICÓW!

 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg.

W Różańcu Rodziców codziennie prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej przez powstawanie grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Pierwszego dnia miesiąca następuje zmiana tajemnic. Dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas. Codziennie powierzamy Bogu przez ręce Maryi wszystkie nasze dzieci i dzieci pozostałych rodziców.

W Różańcu Rodziców modlimy się w następujących intencjach:

 • prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
 • O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

 

Podjęcie modlitwy wymaga zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy! Modlitwa o uzdrowienie przyczyn grzechów zobowiązuje do wysiłku w kierunku uporządkowania włanego życia i przebaczenia swoim rodzicom i przodkom. Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy, nawet osoby, które nie są rodzicami w sposób naturalny:

 1. rodzice biologiczni,
 2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
 3. rodzice chrzestni,
 4. rodzice duchowi, którzy wcześniej podjęli duchową adopcję,
 5. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
 6. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych,
 7. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci,
 8. osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Modlitwą można objąć dzieci, które są nasze w sposób duchowy, a więc także te, za które powzięliśmy duchową adopcję i adopcja ta się skończyła. Wierzymy, że dziecko się urodziło i żyje gdzieś w świecie i w dalszym ciągu potrzebuje naszej modlitwy. A więc różaniec rodziców może być kontynuacją DUCHOWEJ ADOPCJI.

Jeżeli pragniesz przyłączyć się do nas i otoczyć modlitwą wszystkie swoje dzieci, zarówno te rodzone, chrzestne jak i te z duchowej adopcji, napisz na zmboba(małpa)gmail.com lub skontaktuj się z księdzem Proboszczem.

Serdecznie zapraszamy!

Zajrzyj też tutaj: www.rozaniecrodzicow.pl