Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Modlitwa naznaczona wytrwałością i podjęta z wiarą, a taką jest duchowa adopcja, przynosi liczne owoce. Poza ratowaniem życia nienarodzonych, co jest głównym jej celem, pogłębia nasze życie duchowe, uczy ofiarności i odpowiedzialności za los drugiego człowieka, wyprasza nam i innym łaski oraz Boże błogosławieństwo.

Może też być formą wynagrodzenia za nasze grzechy osobiste i grzechy innych, zwłaszcza popełnione przeciw ludzkiemu życiu.

Dla ludzi młodych duchowa adopcja może być wspaniałym przygotowaniem do przyjęcia przyszłego daru macierzyństwa i ojcostwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa a także prawdziwej i ofiarnej miłości.

W naszej parafii od wielu już lat istnieje grupa osób, która co roku włącza się w tą szczególną modlitwę w obronie życie. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.duchowa-adopcja.pl