32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Grupa wspierająca misje


grupa-misyjna_0

Duchowa adopcja kleryków na Sri Lance to przyjęcie do życia swojej rodziny wspólnoty kleryków z Niższego Seminarium Duchownego św. Pawła w Marawila i Batticolao oraz wspieranie ich na drodze do kapłaństwa.

Wsparcie to ma dwojaki charakter.

  • materialny – wydatki na kształcenie
  • duchowy – modlitwa w intencji powołanych

Formacja seminaryjna trwa 5 lat i obejmuje chłopców w wieku 15-20 lat. Kleryków objętych tym programem przedstawia o. Mariusz Michalik odpowiedzialny za ten projekt. Wolontariat misyjny w Polsce prowadzą Antoni i Joanna Kwoska z Czerwionki-Leszczyny.

Nasza parafia NSPJ w Piasku włączyła się w adopcję w 2011 roku. Wówczas został zaadoptowany pierwszy kleryk, który obecnie przygotowuje się do egzaminu w wyższym seminarium w Kandy na Sri Lance. W następnych latach w adopcję włączyły się kolejne osoby, które w grupach lub indywidualnie zaadoptowały kleryków. W tej chwili jest ośmiu kleryków na różnych etapach nauki wspieranych przez 36 osób z naszej parafii. Rodziny adopcyjne z różnych części Polski spotykają się każdego roku. W 2014 roku takie spotkanie odbyło się w naszej parafii. O. Mariusz przyjechał na to spotkanie z trzema klerykami, którzy przyjechali na studia do Triestu (Włochy). Jeden z nich jest naszym podopiecznym. W 2015 roku w Bielsku-Białej spotkaliśmy się z biskupem ze Sri Lanki, który przyjechał na kongres misyjny w Warszawie. Ostatnie spotkanie odbyło się w Hałcnowie (koło Bielska-Białej). Na spotkaniu można się dowiedzieć co nowego w seminarium i jak przebiega nauka u naszych podopiecznych. Klerycy piszą też listy do swoich rodzin adopcyjnych. W ramach pomocy seminarium nasza parafia, szkoła i przedszkole organizowały kilka razy zbiórki żywności i chemii gospodarczej przekazane na Sri Lankę. Trzej klerycy, którzy przyjechali na studia do Triestu wstąpili do zgromadzenia Andrzeja Apostoła i w kwietniu b.r. złożyli pierwsze śluby zakonne. Na tych uroczystościach było kilka osób z naszej parafii i okolic Pszczyny. Klerycy stali się częścią naszych rodzin, cieszymy się z ich postępów w nauce. My modlimy się za nich a Oni modlą się za nas.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W podziękowaniu za adopcję na Sri Lance sprawowana jest msza święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Niektóre osoby w naszej parafii należą także do towarzystwa przyjaciół misji u Sióstr Służebniczek w Panewnikach i wspierają misjonarki w Kamerunie oraz na Białorusi. Są też osoby, które podjęły adopcję dzieci z Afryki. Pomagając w ten sposób można cieszyć się szczęściem innych.

Zachęcamy do podejmowania dzieł adopcji może to być grupa, rodzina lub indywidualna osoba.

Chcesz pomóc bliźniemu? Możesz to zrobić przez adopcję na odległość.

KONTAKT:

O. Mariusz Michalik
email: mariuszmichalik@gmail.com
tel. 0039 320 858 7944

lub

Małgorzata Maksym
ul. Osiedlowa 19a
43-211 Piasek
email: malmak23@wp.pl