32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Katecheza dorosłych


Celem katechezy jest pomoc w pogłębianiu relacji z Bogiem i dojrzałym przeżywaniu swojej wiary. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna. Rozważane są zagadnienia biblijne a także bieżące tematy związane z życiem Kościoła.

Terminy spotkań są uzgadniane w grupie i podawane w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

„Dlaczego warto czytać Biblię?” to temat specjalnej katechezy dla dorosłych, która miała miejsce od 4 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 17.45 w ramach zbliżającego się Tygodnia Biblijnego. Poprowadził ją ks. dr Tomasz Kusz, biblista z Wydziału Teologicznego. Było to pierwsze spotkanie z cyklu katechez o Piśmie Świętym.