XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia jest pokarmem, który daje nam siłę i moc do miłowania Boga i bliźniego. Prośmy podczas dzisiejszej Eu­charystii, byśmy byli otwarci na każdego człowieka. Byśmy umieli i chcieli kochać każdego. Za brak zaś miłości, za brak uczynków, które powinny wypływać z miłości u początku tej Eucharystii przepraszajmy Boga.

  • Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15.15 i nieszpory niedzielne o 15.30.
  • Sakrament Pokuty jest sprawowany każdego dnia przez godzinę przed rozpoczęciem Mszy św.
  • Pogrzeb śp. Marka Janko w poniedziałek godz. 10.00.
  • Pogrzeb śp. Beaty Kępka we wtorek godz. 9.00.
  • Spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym w środę po Mszy św. wieczornej.
  • Spotkania grup wg wewnętrznych ustaleń. Biblioteka czynna w piątek po Mszy św. Można korzystać też z książek wyłożonych w kościele.
  • Zachęcamy do podjęcia sierpniowego zobowiązania do abstynencji dla ratowania braci i sióstr uzależnionych od alkoholu i tkwiących w innych nałogach. Jest propozycja Episkopatu Polski przedłużenia tego zobowiązania do stu dni w ramach akcji 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości. Wpisów zobowiązań można dokonywać w księdze wyłożonej pod obrazem Jezusa Miłosiernego.
  • Bóg zapłać za składane ofiary i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
  • Polecamy prasę katolicką dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest nowe wydanie Gościa Niedzielnego a w nim: o tym, że nie ma wolności bez trzeźwości i że problem alkoholizmu w Polsce wciąż rośnie; o propozycji episkopatu 100 dni abstynencji dla tych wszystkich, którym zależy na Kościele i Ojczyźnie; o tajemnicy kapłańskiego powołania wobec coraz mniejszej liczby kandydatów do kapłaństwa; o 12 miejscach związanych z tragiczną historią katolików japońskich, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jest także aktualny numer Małego Gościa

Na Eucharystii gromadzimy się we wspólnocie Kościoła, by słu­chać słowa Bożego i spożywać Ciało Pańskie. „Wspólnota Ko­ścioła” – wyrażenie to winno przypominać nam, iż wszyscy, którzy wraz ze mną przychodzą, by uczestniczyć w tej świętej ofierze, są moimi braćmi i siostrami, są tymi, którzy mnie ko­chają i którym i ja winienem miłość. Eucharystia bowiem to uczta miłości. To czas, gdy miłujemy Boga, bliźniego i siebie samych. To czas, gdy również i my jesteśmy kochani przez Bo­ga i wszystkich, którzy trwają z nami na modlitwie. Bóg z miło­ści zaprasza nas na spotkanie z sobą. My zaś z miłości przycho­dzimy, by otrzymać Jego miłość i by być dla innych miłością.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 22.07.2018r.

Zamknij