32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej


Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

Główną posługą nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej do osób chorych, starszych, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej w kościele. Dodatkowym zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej jest pomoc – posługa podczas udzielania Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej.

Zgodnie z Instrukcją z dnia 22 czerwca 1991 roku w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej wydana przez Konferencję Episkopatu Polski. Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku 25-65 lat, który:

 • zna podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno – liturgiczne,
 • ma bardzo dobrą opinię w środowisku potwierdzoną opinią Proboszcza parafii,
  został zgłoszony do Kurii przez Proboszcza parafii
 • ukończył kurs przygotowawczy do pełnienia funkcji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.,
 • uzyskał Testimonium czyli upoważnienie Biskupa Diecezji do pełnienia funkcji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.

 

Upoważnienie zostaje przedłużone o kolejny rok po spełnieniu przez Szafarza następujących warunków:

 • udział w dniach skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w czasie Adwentu i Wielkiego Postu,
 • udział w rekolekcjach zamkniętych dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w jednym z ośrodków rekolekcyjnych na terenie archidiecezji.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej parafii.

W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełnią:

 1. Szymon Jaszczyk ustanowiony 06.03.2016 r.
 2. Kazimierz Mianowski ustanowiony 06.03.2016 r.
 3. Andrzej Mańka ustanowiony 25.03.2012 r.

Co niedzielę po Mszach św. Szafarze roznoszą Komunię Świętą naszym chorym i starszym parafianom, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Chorych można zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub bezpośrednio u jednego z Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Przebieg wizyty Nadzwyczajnego Szafarza w domu chorego:

Szafarz wspólnie z chorym i/lub rodziną chorego odprawia krótkie nabożeństwo:

 • Obrzęd wstępny (modlitwa lub pieśń na powitanie Najświętszego Sakramentu)
 • Akt Pokuty
 • Liturgia Słowa Bożego (odczytanie fragmentu z Pisma Świętego)
 • Modlitwa Powszechna (modlitwa za kościół, za chorych)
 • Komunia Święta
 • Dziękczynienie

Najczęściej wizyta w domu chorego trwa do 15 minut. Gdy stan zdrowia chorego nie pozwala na tak długi udział stosuje się obrzęd skrócony.

Za swoje wizyty Nadzwyczajni Szafarze nie przyjmują żadnych opłat.

 

Św. Jan Paweł II o posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej („Dies Domini”):

„Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn zewnętrznych nie mogą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób również ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy «dzień Pański» i «dzień Kościoła»”. Niech te słowa będą zachętą dla chorych i starszych parafian, by korzystali z naszej posługi, nie tylko w pierwsze soboty miesiąca.”


Więcej informacji na temat Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Katowickie można znaleźć pod adresem strony: www.szafarze.archidiecezja.katowice.pl