32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Wspólnota DZIECI MARYI


 

Chcemy podążać za Chrystusem wpatrując się i naśladować w sposób szczególny Maryję. Spotykamy się, aby wspólnie śpiewać, modlić się, poznawać Maryję, ale także porozmawiać, zobaczyć film i radośnie spędzić czas. Podczas wakacji bierzemy udział w rekolekcjach. Tam zawieramy przyjaźnie z Dziećmi Maryi z innych parafii. Pragniemy wnosić radość i nadzieję w nasze rodziny, szkoły i całą parafię, aby Niepokalana mogła zwyciężać.

Rekolekcje wakacyjne są dopełnieniem i podsumowaniem formacji rocznej. Dlatego cieszymy się, że każdego roku możemy w nich uczestniczyć wyjeżdżając do następujących miejscowości: Skoczów-Pogórze, Katowice-Bogucice i Brenna Pinkas. W roku 2016 brało w nich udział 10 osób z naszej wspólnoty.

Wszystkich, którzy pragną z nami owocnie spędzać czas i naśladować Niepokalaną: dzieci, dorastające dziewczęta i chłopców, zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o godz. 10.00 w salce pod probostwem.

Obowiązki Dziecka Maryi
1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem
– pielęgnuje w sobie łaskę uświęcającą
– korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii.
– kocha modlitwę
2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.
– pragnie Ją naśladować
– przy Jej pomocy zwalcza swe wady
– nosi Jej medalik
– pełni służbę przy sztandarze
3. Poznaje Pismo Święte
– stara się zrozumieć, co Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Św.
– orientuje się w jego układzie i treści
– żyje według wskazań Pisma Św.
4. Stara się często uczestniczyć we Mszy Św. (nie tylko w niedzielę) i włącza się w życie parafialne.
5. Jest dobrym członkiem swojej rodziny
– słucha swoich rodziców
– szanuje babcię i dziadka
– opiekuje się rodzeństwem
– dba o religijną atmosferę w domu
6. Jest wzorem ucznia
– uczy się pilnie
– okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom
– jest koleżeńska/koleżeński, pomaga słabszym od siebie
7. Spieszy z pomocą bliźnim
– jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności
– dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić
8. Daje świadectwo swoim życiem
– jest apostołką/apostołem wśród otoczenia
– szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów
– kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa

 

Modlitwa Dziecka Maryi

„O Pani moja, o Matko moja, cała/cały się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją/Twoim jestem, o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności twojej. Amen”.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie,
Niepokalanemu Sercu Twojemu
W macierzyńską niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Album – Dzieci Maryi

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Przez grupę Dzieci Maryi i ich Rodziców jest organizowany Festyn parafialny a pozyskane fundusze są wykorzystywane m.in. na:
– wyjazdy np. do Jump Ninja w Tychach,
– wyjazdy do kina w Czechowicach-Dziedzicach,
– bale karnawałowe itd.,
– wyjazdy na Dzień wspólnoty w Katowicach połączone z poczęstunkiem 😉
W okresie Bożego Narodzenia Dzieci Maryi wystawiają Jasełka.