STATYSTYKA PARAFIALNA

2015

2016

2017

Liczba wiernych

ok. 3500 

ok. 3500

 

Liczenie wiernych

ok. 1600 

ok.  1600

Przystąpienie do Komunii

74.030

74.150

 79.500

Chrzest

61

chłopcy – 29

dziewczynki – 32

52

chłopcy – 25

dziewczynki – 27

 58

chłopcy – 29 

dziewczynki – 29

Bierzmowanie

35 osób

28 osób

42 osób

I Komunia Święta

49

chłopcy – 24
dziewczynki – 25
(w tym wczesna – 8)

53

chłopcy – 28
dziewczynki – 25
(w tym wczesna – 10 )

18

chłopcy – 9
dziewczynki – 9
(w tym wczesna – 1)

Namaszczenie chorych

 

31

 22

Małżeństwo

9

15

19

Pogrzeb

36

mężczyzn
kobiet
dzieci – 0

32

mężczyzn -15
kobiet – 16
dziecko – 1

34

mężczyzn – 16
kobieta – 18
dzieci – 0