32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Domowy Kościół (DK)


 

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Jego założycielem jest sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Ruch zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. DK chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne ruchu (zobowiązania), są to:

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  • regularne studium Pisma Świętego,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK jest krąg. Krąg tworzą od 4 do 7 małżeństw – najlepiej z tej samej parafii – pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła.

Domowy Kościół w Piasku powstał w 2008r. W Parafii istnieją dwa kręgi, których opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz. Pracujemy w cyklu rocznym – od września do czerwca – uczestnicząc w co miesięcznych spotkaniach odbywających się w naszych domach. Spotkanie zaczynamy od kawy :), przy której dzielimy się naszymi radościami i problemami codziennego życia. Następnie wspólnie czytamy Pismo Święte, modlimy się oraz przerabiamy część formacyjną, której tematy czerpiemy z naszego pisma „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”, a także dzielimy się wykonaniem zobowiązań, o których mowa wyżej. Spotkania w roku formacyjnym prowadzi para animatorów, wybierana co roku spośród uczestników kręgu. Nasz krąg jest częścią rejonu Pszczyna – Miedźna, którego moderatorem jest nasz ks. wikariusz – Bartosz Jankowski.
Wszystkie małżeństwa sakramentalne bez względu na staż, które pragną pogłębić swe życie duchowe zapraszamy do wspólnoty DOMOWEGO KOŚCIOŁA!

Kontakt: ks. Proboszcz

Więcej informacji

www.oaza.dk.pl