Jezusie, ulituj się nade mną! – tak woła człowiek, który wie, że tylko w Bogu jest jego ocalenie, jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych problemów, możemy błagać Boga, napraszać się, nalegać, aby przystanął i powiedział: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus przechodzi drogą naszego życia. Jest teraz wśród nas.

 • Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15.00 i nabożeństwo różańcowe o 15.15
 • Przed kościołem można złożyć datki na dom Kulejących Aniołów. Jest też kiermasz.
 • Nabożeństwa różańcowe do środy o 17.30.Po Uroczystości Wszystkich Świętych aż do soboty następnego tygodnia będzie odmawiany różaniec za zmarły zalecanych w godzinach podanych w porządku nabożeństw.
 • Spotkania i katechezy innych grup według wewnętrznych ustaleń
 • W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 7.30; 9.00; 11.00. Procesja na cmentarzu o 14.00. W tym dniu Kościół o przypomina prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką
 • W piątek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o 7.00, 17.00 i 18.30. O godz. 17.45 nabożeństwo za zmarłych w ostatnim roku. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących.
 • Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: — od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę, modlitwy w int. Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 • W tym tygodniu przypadają też dni Eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy do sakramentów św. Spowiedź św. dzieci z klas młodszych w poniedziałek o godz. 16.00; klas starszychw środę o godz. 16.00, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej w piątek o godz. 18.00. Sakrament Pokuty jest sprawowany każdego dnia przez godzinę przed rozpoczęciem Mszy św.
 • W piątek (Dzień Zaduszny) o godz. 18.30 sprawowana jest Msza św. dla młodzieży. Dla kandydatów do bierzmowania wszystkich 3 lat przygotowania i młodzieży z II klas szkół ponadgimnazjalnych jest to liturgiczne spotkanie formacyjne.
 • W piątek będzie trwała całodzienna adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu, a od 20.00 całonocna w intencji świętości życia rodzinnego, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji Ojczyzny. Ta część adoracji (od 20.00 – 21.00) rozpoczyna się czuwaniem przygotowanym przez Odnowę w Duchu św. poświęcone  duszom w czyśćcu cierpiącym. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian. Grupy czuwające prosimy o  podjęcie służby.
 • Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii
 • Bóg zapłać za składane ofiary i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty. Specjalne podziękowania za coroczną pielęgnację krzewów wokół kościoła i domu parafialnego. Podziękowanie Pani katechetce i dzieciom z naszej SP oraz wszystkim innym zaangażowanym za misyjną akcję pomocy a także Paniom z koła misyjnego za zbieranie darów dla kleryków na Si Lance.
 • Polecamy prasę katolicką dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest nowe wydanie Gościa Niedzielnego a w nim: o odpustach jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli oraz dodatek z warunkami zyskania odpustów i modlitwą za dusze cierpiące w czyśćcu. Jest także nowy numer Małego Gościa a w nim o odzyskaniu 100 lat temu niepodległości przez Polskę  oraz komiks „Skauci Niepodległej”
 • Biuro Radia Maryja z Pszczyny par. Podwyższenia Krzyża Św. organizuje 30 października, wtorek,  o godz. 11.00 wyjazd na jubileuszowy koncert do Krakowa z ok. 100-lecia odzyskania niepodległości. Koszt przejazdu 40 zł. Wstęp darmowy. (kontakt 210 0374 lub 536601452)
 • Administrator Cmentarza Komunalnego w Piasku prosi o opłacenie miejsc pochówku zmarłych w przypadku gdy od pierwszego pochówku minęło 20 lat lub wielokrotność tego okresu. W razie nie uiszczenia opłaty Miejski Zakład Zieleni ma prawo do ponownego użycia grobu
 • Komenda Policji w Pszczynie zwraca się z prośbą do wszystkich udających się w ty czasie na cmentarze o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, o używanie przez pieszych odblasków oraz zabezpieczenie mienia .

Boże, Tobie podlega wszystko, bo tylko Ty jesteś Panem. Wspieraj nas swoją łaską, byśmy zawsze na Twoją miłość odpowiadali swoją wobec Ciebie wiernością.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 21.10.2018r.

Zamknij