Niedziela

4.11.2018

31 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Małgorzatę Kolon, rodziców, Marię i Józefa Kolon, Annę i Antoniego Jaśniak, Klarę i Emanuela Gałuszka, Janinę Czarnecki oraz ++ z pokrew.
9.00 Za + Henryka Mazura, Józefa Mazura, rodziców Wybrańczyk i Mazur, rodziców Stefanię i Huberta Włosek oraz dziadków Gondzik i Włosek.
9.00 Za + Augustyna Fuchs (Msza gregoriańska).
11.00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Kędzior, Walentego i Gertrudę Lukasek, ++ z rodzeństwa i pokrew. z obu stron.
15.30 Różaniec za zmarłych
16.00 Za + Anielę Szafron w 2r. śm.

Poniedziałek

5.11.2018

 
17.00 Za + Bronisławę i Józefa Bobek, ++ rodziców Janosz, siostrę Agnieszkę i Andrzeja Janosz, ++ z rodzin Janosz i Bobek.
17.00 Za + Augustyna Fuchs (Msza gregoriańska).
17.00 Za + Annę i Michała Cofała, Marię i Karola Brandys, syna Józefa, ++ z rodzin Jureczko, Cofała i Brandys oraz ++ Piotra i Grzegorza Adamus. 7.30 Różaniec za zmarłych.

Wtorek

6.11.2018

 
7.00 Za + Tadeusza Królikowskiego o łaskę nieba w rocz. śmierci.
7.00 Za + Augustyna Fuchs (Msza gregoriańska).
7.00 Za + Edwarda Tomczyka – od właściciela i pracowników Firmy Janpa (int. ze skarb.). 7.30 Różaniec za zmarłych.

Środa

7.11.2018

 
17.00 Za + Elżbietę Niedziela, syna Bolesława, Józefa Figołuszka, rodziców Martę i Ludwika, dziadków Jana i Franciszkę Kania.
17.00 Za + syna Mirosława Łabę (z ok. rocznicy ur.).
17.00 Za + Pawła Dudę, ++ z rodziny Fuchs, Duda i Jany 17.30 Różaniec za zmarłych

Czwartek

8.11.2018

 
7.00 Za + Krystynę Toboła (Msza gregoriańska).
7.00 Za + męża Pawła, rodziców, teściów, ks. Józefa, Rozalię i dusze w czyśćcu cierpiące (int. ze skarb.)
17.00 Za + Konrada Smolorz, rodziców z obu stron, Martę i Józefa Godziek i ++ z pokrew. 17.30 Różaniec za zmarłych

Piątek

9.11.2018

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

17.00 Za + męża Jerzego Pustelnika, teściów Annę i Jana Pustelnik, rodziców Annę, Emilię i Roberta Szromek, bratanicę Monikę i ++ z pokrew.
17.00 Za + Andrzeja Sornowskiego w 11r. śm., brata Jana, rodziców Annę i Pawła, Zofię i Stefana Walotyk oraz ++ z rodziny.
17.00 Za + Krystynę Toboła (Msza gregoriańska). 17.30 Różaniec za zmarłych.

Sobota

10.11.2018

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

7.00 Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP
7.30 Za ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
7.30 Za + Krystynę Toboła (Msza gregoriańska). 8.00 Różaniec za zmarłych.
17.00 Do NSPJ za wstaw. MBNP z podzięk. i prośbą o Boże błogosł. i dary Ducha Świętego dla Marty Kotwasińskiej z ok. 18r. urodzin.
17.00 Do NSPJ za wstaw. MBNP z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. Boże dla Liliany Nowak z ok. urodzin oraz o błogosł. dla całej rodziny.

Niedziela

11.11.2018

32 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Krystynę Toboła (Msza gregoriańska).
9.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Teodora, brata Floriana, teścia i dusze w czyśćcu cierpiące (int. ze skarb.)
11.00 W int. Ojczyzny.
11.00 Do Op. Bożej i NSPJ z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosł. i zdrowie dla Jadwigi Kołodziej z ok. 80r. urodzin oraz o błogosł. dla dzieci z rodzinami.
15.30 Nieszpory niedzielne
16.00 Za ++ Anielę i Jana Anderko, syna Eugeniusza, ++ z rodzin Anderko, Szafron, Pudełko i Zorembski.
Więcej w Intencje
Intencje 28.10.2018r.

Zamknij