6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie Jego mocą sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego. Prośmy Boga, by mocą Trzeciej Osoby Boskiej oczyścił nasze sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.

 • Msze św. i nabożeństwa są sprawowane według porządku, który jest zamieszczony na naszej stronie.
 • W miesiącu maju po Mszach świętych odmawiamy litanię loretańską. Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie będzie dodatkowych nabożeństw.
 • Jutro obchodzimy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. O godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za dar jakim jest dla Polski i świata nasz Święty rodak.
 • We wtorek ks. Arcybiskup obchodzi urodziny. Polecamy Go modlitwom diecezjan..
 • W najbliższe trzy dni przypadają dni modlitw o urodzaje – dni Krzyżowe. Ze względu na okoliczności związane ze stanem epidemicznym modlitwy w tej intencji odmówimy w kościele po Mszach świętych.
 • W piątek rozpoczyna się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
 • Za tydzień w niedzielę cały Kościół modli sią za Kościół w Chinach
 • Zgodnie z nowymi przepisami liczba uczestników nabożeństw dla naszego kościoła wynosi 75 osób. Ponieważ dozwolona liczba przebywających w kościele jest wciąż ograniczona pozostaje nadal w mocy dyspensa ks. Arcybiskupa zwalniająca od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Pozostają też w mocy inne wcześniejsze rozporządzenia sanitarne i liturgiczne.
 • Przypominamy, że drogą elektroniczną są transmitowane wszystkie Msze św.  sprawowane w naszym kościele. Tym sposobem, na czas obowiązujących przepisów sanitarnych, możemy duchowo łączyć się ze sprawowaną w kościele Mszą św. , co nie zastępuje  rzeczywistej obecności, ale  jest zalecaną formą łączności  z Eucharystią w istniejących okolicznościach. Oprócz codziennych Mszy św. sprawowanych według dotychczasowego porządku  jest transmitowana  codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 z modlitwą różańcową o godz. 20.30   oraz Apelem Jasnogórskim o 21.00. 
 • W tym roku Msza św. w intencji małżonków jubilatów w katowickiej katedrze będzie sprawowana przez ks. Arcybiskupa 24 maja o godz. 12.00 bez udziału małżonków. Będzie transmitowana w Radio M i internetowo.
 • Obecna sytuacja nie uniemożliwia sprawowania sakramentów. Prosimy zwłaszcza o nie odkładanie sakramentu Chrztu św. dzieci. Zgodnie z nowymi zarządzeniami  Arcybiskupa  Sakrament Pojednania  może od dzisiaj być sprawowany w konfesjonale z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarnego, albo jak dotychczas na osobistą prośbę penitenta w innym stosownym miejscu, co jest nadal zalecane.
 • Nasz kościół jest otwarty każdego dnia aż do godziny 21.00. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy i adoracji  z intencją o ustąpienie epidemii i potrzebny deszcz.
 • Na stolikach z prasą jest aktualny Gość Niedzielny a w nim: o heroicznej decyzji Wojtyłów dotyczącej urodzenia przyszłego papieża; o znaczeniu Wadowic dla ukształtowania przyszłego papieża JPII. W Małym Gościu komiks prezentujący postać kard. Stefana Wyszyńskiego.  Są  także  inne czasopism   
 • Intencja modlitewna tygodnia: O urodzaje, pokój, zgodę.
 • W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów. Serdecznie zachęcamy do oglądania.
 • Bóg zapłać za modlitwy, za wyrazu duchowej łączności oraz wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty. Specjalne podziękowania za ofiary przesyłane na konto parafialne i składane innymi sposobami. W niedzielę dla chcących złożyć ofiarę po Mszach św. będą wystawione koszyczki przy wyjściach.

Niech nasza modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie, a Ty wysłuchaj nas i przez Syna Twego prowadź wszystkich ludzi do poznania prawdy, którą objawiasz światu przez Ducha Świętego

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 10.05.2020r.

Zamknij