Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. Przez grzech łamiemy często Boże przymierze i odchodzimy od Boga, który chce, byśmy byli ludem świętym. Kościół jednak otrzymał od apostołów władzę „leczenia chorób” grzechu. Przeprośmy Boga za nasze winy, by okazać się ludem świętym i skutecznie głosić wśród ludzi nadejście królestwa Bożego.

 • O 15.15 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia a o 15.30 na Nieszpory Niedzielne
 • Do czwartku po Mszach św. odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Prosimy o udział dzieci pierwszo-komunijne w strojach i dzieci w bieli do sypania kwiatów.
 • Nowy cykl nauk przedmałżeńskich zaczyna się w poniedziałek o godz. 18.30 w salce pod probostwem
 • Spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym w środę po Mszy św. wieczornej
 • Biblioteka czynna w piątki po nabożeństwie wieczornym.
 • Codziennie od 20.00, a w piątki także od 16.00, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. O 20.30 odmawiany jest różaniec w intencji ustania epidemii, za chorych i wszystkie służby walczące z zakażeniami. Nasz kościół jest otwarty każdego dnia aż do godziny 21.00. Zapraszamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy i adoracji  w intencji ustąpienia epidemii, dar zgody i pokoju, za rodziny i Ojczyznę o dobry wybór prezydenta.
 • W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Koronkę do kościoła o godz. 16.30
 • Wygasła dyspensa ks. Arcybiskupa zwalniająca z obowiązku uczestnictwa w niedzielnych  i świątecznych Mszach św. Odtąd dyspensa będzie dotyczyła tylko osób w podeszłym wieku i obawiających się zarażenia ze względu na obciążenia zdrowotne.  W kościele obowiązują maseczki i możliwy dystans.
 • W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto tytularne naszej parafii. Msze św. o godz. 7.00 i 17.00. Po Mszach św. nabożeństwo do NSPJ.
 • Uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy obchodzili w niedzielę 21 czerwca. Kazania wygłosi ks. prałat Krystian Janko. Zapraszamy poczty sztandarowe, przedstawicieli grup, dzieci pierwszokomunijne  w strojach i dzieci w bieli  na sumę odpustową o 11.00 i uroczyste nieszpory o 15.15.
 • Zapraszamy do Spowiedzi św. przed odpustem parafialnym. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania jest każdego dnia godzinę przed rozpoczęciem Mszy św., w niedziele pół godziny. Prosimy o odpowiednio wczesne przybywanie, o zachowanie odstępu czasowego między penitentami oraz  przystępowanie na przemian z obu stron konfesjonału.  Prosimy też o zachowanie dystansu podczas przystępowania do Komunii św. przez wychodzenie od  najbliższych do najdalszych ławek.
 • Ze względów sanitarnych kolekta nie będzie zbierana w czasie Mszy św. Kto chce złożyć ofiarę będzie to mógł uczynić przy wyjściu z kościoła do koszyczka postawionego na stolikach i półkach z prasą
 • Dla chorych parafian będą nadal transmitowane Msze św. i nabożeństwa sprawowane w naszym kościele.
 • Na stolikach z prasą jest aktualny Gość Niedzielny a w nim: o Przeistoczeniu i realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie; o cudzie za wstawiennictwem Karola de Foucauld; o projektantce mody, która została zakonnicą. Jest nowy numer Małego Gościa Niedzielnego. Są także  inne czasopisma.                 
 • Bóg zapłać za modlitwy, za wyrazy duchowej łączności oraz wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty. Podziękowania pocztom sztandarowym, dzieciom w bieli, niosącym baldachim i wszystkim uczestnikom procesji Bożego Ciała.  Podziękowania za składane ofiary na cele parafialne. Ks. Prob. Krzysztof Szymański składa podziękowania za ofiarę na kościół MB Częstochowskiej w Rybniku.

Boże, Ty zawarłeś Nowe Przymierze ze swym ludem i wezwałeś nas do składania duchowych ofiar, wysłuchaj naszej modlitwy za wszystkich ludzi odkupionych Krwią Twego Syna, abyśmy wypełniając kapłańską misję wśród świata, przybliżali nadejście Twego królestwa.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 07.06.2020r.

Zamknij