32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Niego. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości. Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.

 • O 15.15 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15.30 na Nieszpory niedzielne.
 • Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Światowy Dzień Ubogich. Zbierana jest ofiara na Papieską Fundację Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
 • Do odwołania nie będą się odbywały spotkania grup parafialnych i katechezy.
 • Uczestników środowych spotkań Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy na wieczorną adorację.
 • Codziennie od 20.00 do 21.00, a w piątki także od 16.00, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w int. Ojczyzny, o ustąpienie epidemii, za chorych i wszystkie służby walczące z  chorobą Covid 19, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o świętość życia rodzinnego, o ochronę ludzkiego życia od poczęci a do naturalnej śmierci.
 • W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia  16,30. Zachęcamy do praktykowania tego nabożeństwa w rodzinach.
 • W sobotę przypada święto patronalne ministrantów – wsp. św. Tarsycjusz. a w przyszłą niedzielę muzyków kościelnych – św. Cecylii. W niedzielę o 11.00 będzie sprawowana Msza św. za ministrantów i wykonawców muzyki liturgicznej  z naszej parafii.  Jest to także dzień rocznicy urodzin ks. Bogusława. Msza św. w jego intencji będzie sprawowana o godz. 11.00. Ze względy na sytuację epidemiczną a przez to ograniczenia liczby uczestników Mszy św. prosimy o  złączenie tych intencji z uczestnictwem w innej Mszy św.-  także w tygodniu
 • Zapraszamy do przedświątecznej Spowiedzi św. już teraz. Okazja każdego dnia godzinę przed rozpoczęciem Mszy św. – w niedziele pół godziny.
 • Intencje Mszy św. prosimy  zamawiać telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.
 • Biblioteka czynna w piątki po nabożeństwie wieczornym.
 • W Gościu Niedzielnym: Ostatnie protesty na ulicach pokazały, nie mamy do czynienia z pełzającą laicyzacją, lecz z jej przyspieszoną wersją. Co możemy zrobić, żeby przebić się przez mur obojętności i dotrzeć ze swoim przekazem do młodzieży?; o tym że uliczne protesty ranią osoby niepełnosprawne. Jest aktualny numer „Małego Gościa” i inne czasopisma.
 • Bóg zapłać za składane ofiary oraz wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
 • Jeśli w związku z istniejącą sytuacją ktoś potrzebuje pomocy np. w zrobieniu zakupów prosimy o informację. Są woluntariusze, którzy zgłosili chęć pomocy.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Szczegóły na plakacie.

Boże, który ubogacasz ludzi różnymi darami, aby służyli innym swą pracą i życiem, prosimy Cię, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy pomnażając otrzymane dary, zasłużyli na otrzymanie największego dobra – wejście do radości nieba, gdy Syn Twój powróci na ziemię.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 8.11.2020r.

Zamknij