32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

OFERTA DLA SENIORÓW

Fundacja Caritas Katowice uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywni+” na realizację zadania:

Turnusy aktywizująco-rekreacyjne dla seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zapraszamy na siedmiodniowy turnus do Ośrodka Święta Rodzina w Ustroniu Nierodzimiu. Turnus rozpoczyna się obiadem 7 października i kończy śniadaniem 14 października. W turnusie może uczestniczyć 22 seniorów ( wiek 60+) osoby samotne, wdowy, wdowcy, w uzasadnionych przypadkach małżonkowie.

Udział w 7 dniowym turnusie jest całkowicie nieodpłatny. Sfinansowany zostanie również transport autokarem dojazdu i powrotu z Ośrodka.

Zapraszamy seniorów o niskich emeryturach ( dochód brutto do 2 200,00 zł).

Po przyjeździe, tylko do wglądu tegoroczna informacja z ZUS, KRUS o wysokości emerytury lub odcinek emerytury, renty). Zachowane będą zasady RODO, Fundacja Caritas jest administratorem danych osobowych.

Tygodniowy pobyt obejmuje zakwaterowanie w domkach kempingowych z pokojem dwuosobowym, posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). W trakcie pobytu zaplanowane są trzy bloki zajęć aktywizujących:

1/ aktywność fizyczna czyli spacery z kijkami, gimnastyka, wycieczka autokarowa;

2/ aktywność artystyczna czyli zajęcia z decoupage, zdpbienie świeczek, wykonywanie mydełek toaletowych, ozdabianie torby na zakupy;

3/ aktywność umysłowa czyli zajęcia z neurobiku, kafejka internetowa, pogodne wieczory. Ośrodek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych fizycznie. Do dyspozycji gości jest także Kaplica z Najświętszym Sakramentem.

Proszę o przekazanie informacji Osobom, które mogłyby skorzystać z tej formy wsparcia

Anna Wawrzyczek Fundacja Caritas Katowice 602 347 162 kontakt- parafia

kontakt- Danuta Wawrzyczek 661142074