32/ 211 49 11 piasek@katowicka.pl

Plan sprawowania Sakramentu Pokuty w Wielkim Tygodniu

Wielki Poniedziałek od godz. 15.30 do 17.00 i 19.00-20.30

Wielki Wtorek od 6.00 do 7.00 i od 19.00 – 20.30;

Wielka Środa od. godz. 7.00 do 9.00, od. godz. 15.00 do 17.00 oraz 19.00-20,30;

Wielki Czwartek od. godz. 6.00 do 8.30; od godz. 15.30 do 17.30 i od 20.00 do 23.00 (od Wieczerzy Pańskiej do 20.00 jest przerwa w spowiadaniu)

Wielki Piątek od godz. 8.30 do 12.00 i 15.30 do 16.45 oraz od 19.00 -21.00

Wielka Sobota od godz. 7.00 do 10.00; od 10.30 do 11.30 i od godz. 14.30 do 17.00.

Dzieci prosimy o przybycie nie później jak do środy.

Obchód Triduum Paschalnego

  • Wielki Czwartek – Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia kapłaństwa. 18.00 – Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg, po której całonocna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
  • Wielki Piątek – pamiątka zbawczej męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. 8.00 Jutrznia. Całodzienna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. 14.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii: początek w kościele, Dworcowa, Forsycji, Al. Dębowa, Dworcowa. Ceremonie pamiątki Męki Pańskiej o godz. 17.00. Po ceremoniach adoracja Krzyża św. ( na początku z pieśniami pasyjnymi wykonywanymi przez naszą scholę zachęcamy do udziału) i przy Bożym Grobie – przez całą noc. Wartę przy Bożym Grobie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę pełnią strażacy naszej OSP. W Wielki Piątek obowiązuje post ( jeden posiłek do syta – od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ( od 14 roku życia do końca życia). Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej. Złożone ofiary przy adoracji Krzyża św. są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej.
  • Wielka Sobota8.00 Jutrznia. Adoracja przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów o godz. 10.00 i 14.00. Msza św. Wigilii Paschalnej, która jest czuwaniem na cześć Pana rozpoczyna się o godz. 20.30 i kończy się procesją rezurekcyjną ze świecami. Prosimy przynieść świece z okapnikami, które zapalimy także w czasie odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. Zapraszamy poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych oraz grup zawodowych. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskiwania po zwykłymi warunkami odpustu zupełnego przez pobożne uczestnictwo w ceremoniach i odmówienie odpowiednich modlitw.
  • Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, która jest uroczystością ku czci Zmartwychwstania Pańskiego i matką wszystkich niedziel będą sprawowane o godz. 7.30; 9.00, 11.00 i 14.00. Nie będzie Mszy św. o 16.00. Na wielkanocne nieszpory zapraszamy o godz. 15.15. Prosimy o przybycie poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych i grup zawodowych.

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria (chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego lub hiszpańskiego). Autorka tekstu znanego jako Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. Według jej wspomnień w Niedzielę Palmową patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go z radością, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja ta rozpowszechniła się w całym Kościele. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, podczas której uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Z czasem jednak obie te tradycje połączyły się, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i pasja). Jednak w różnych Kościołach lokalnych procesje te przybierały rozmaite formy, np. biskup szedł pieszo lub jechał na oślęciu, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre przekazy podają też, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów. Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza – Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan.

 

Więcej w Aktualności
Paczka dla Ukrainy – ważne informacje!

Zamknij