NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Bądźmy przy Jezusie nie tylko w chwilach chwały, ale i cierpienia. Trwajmy przy naszym Królu, kiedy wyszydzony i opuszczony będzie szedł drogą krzyżową. Liturgia dzisiejszej niedzieli ma dwie części. W pierwszej upamiętniony jest uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, druga mówi o Jego odkupieńczym cierpieniu i śmierci – czytana jest Ewangelia o męce Pana Jezusa. W tym roku według Ewangelisty Marka

 • O 15.00. zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia a o 15.15 na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 • Kancelaria w Wielkim Tygodniu będzie czynna tylko do środy..
 • Odwiedziny chorych w środę od godz. 9.30
 • Plan Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu znajduje się na naszej stronie internetowej, jest wywieszony na drzwiach kościoła i w gablotce oraz zamieszczony w naszej gazetce. Dzieci i młodzież gimnazjalną prosimy o przybycie nie później jak do środy.
 • Obchód Triduum Paschalnego stanowi jedno wielkie święto. Jego świętowanie rozpoczyna się od Wieczerzy Pańskiej i kończy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. Uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego jest źródłem szczególnych łask i specjalną okazją przeżycia tajemnicy Odkupienia. Dlatego powinniśmy czuć się zaproszeni do uczestnictwa w całej liturgii tych świętych dni. W Piątek i Sobotę o 8.00 będą się odbywały tzw. Ciemne Jutrznie, modlitwy poranne. Zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie młodzież. Dla kandydatów do Bierzmowania z klas VII SP oraz II i III klas gimnazjalnych, bierzmowanych i II klas ponadgimnazjalnych będą to spotkania formacyjne.
 • Wielki Czwartek – Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia kapłaństwa.00 – Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg, po której adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
 • Wielki Piątek – pamiątka zbawczej męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.00 Jutrznia. Całodzienna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. 14.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii: początek w kościele, Dworcowa, Katowicka, Jaśminów, Al. Dębowa, Dworcowa. Ceremonie pamiątki Męki Pańskiej o godz. 17.00. Po ceremoniach adoracja Krzyża św. i przy Bożym Grobie przez całą noc. Wartę przy Bożym Grobie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę pełnią strażacy naszej OSP. W Wielki Piątek obowiązuje post (jeden posiłek do syta – od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ( od 14 roku życia do końca życia). Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej. Złożone ofiary przy adoracji Krzyża św. są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej.
 • Wielka Sobota8.00 Jutrznia. Adoracja przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów o godz. 10.00 i 14.00. Msza św. Wigilii Paschalnej, która jest czuwaniem na cześć Pana rozpoczyna się o godz. 20.00 i kończy się procesją rezurekcyjną ze świecami. Prosimy przynieść świece z okapnikami, które zapalimy także w czasie odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. Zapraszamy poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych oraz grup zawodowych. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskiwania po zwykłymi warunkami odpustu zupełnego przez pobożne uczestnictwo w ceremoniach i odmówienie odpowiednich modlitw.
 • Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, która jest uroczystością ku czci Zmartwychwstania Pańskiego i matką wszystkich niedziel będą sprawowane o godz. 30; 9.00, 11.00. Nie będzie Mszy św. o 16.00. Na wielkanocne nieszpory zapraszamy o godz. 15.00. Prosimy o przybycie poczty sztandarowe i osoby w strojach regionalnych i grup zawodowych.
 • Kto pragnie złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu i cele charytatywne parafii będzie to mógł uczynić w Wielki Czwartek na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Ofiary charytatywne tego dnia mają starochrześcijańską tradycję.
 • Zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla kandydatów do bierzmowania (zwłaszcza uczniów III klas gimnazjalnych, ale również II gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych). Rekolekcje odbędą 13–15 kwietnia br. w domu rekolekcyjnym „Idylla” w Wiśle. Prosimy o zgłoszenia u duszpasterzy.
 • W zakrystii znajduje się lista posług w czasie liturgii Słowa na Triduum Paschalne oraz Niedzielę Wielkanocną. Zapraszamy do wpisywania się.
 • Wielkanocne świece Caritas można nabywać w zakrystii. W ten sposób wspomagamy dzieło pomocy dzieciom.
 • Bóg zapłać za złożone ofiary, troskę o kościół, i dobro świadczone dla wspólnoty parafialnej. Specjalne podziękowania Strażakom z OSP Piasek za oczyszczenie górnych partii kościoła.
 • W sobotę po Wigilii Paschalnej prosimy o pomoc w posprzątaniu kościoła
 • Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej, Są nowe numery kolportowanych tytułów. W „Gościu Niedzielnym”: Co to jest Triduum Paschalne i jak owocnie je przeżyć? ; wielkopostny cykl o św. O. Pio cd.. W „Małym Gościu Niedzielnym”: kalendarz na Triduum Paschalne; Jak się uczyć, żeby się nauczyć?.

Kończy się okres Wielkiego Postu i zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie jest punktem centralnym chrześcijańskiej wiary i nadziei. Z męką i śmiercią naszego Pana stanowi jedno odkupieńcze dzieło Boga. Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na tajemnicę zbawczego cierpienia Naszego Pana. Mówi nam za jaką cenę zostaliśmy odkupieni. Niech ta świadomość wzbudzi w nas wdzięczną miłości.

Zapowiedzi przedmałżeńskie:

Marcin Wagner, s. Henryka, zam. Pszczyna i Ewelina Wasilewska, c. Krzysztofa, zam. Piasek

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 18.03.2018r.

Zamknij