19 NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia jest czasem napełniania się mocą Ducha Świętego. Jest to czas słuchania Słowa, posilania się Chrystu­sowym Ciałem. Eucharystia to czas umacniania i napełniania nas Jego mocą. Prośmy zatem Ducha Świętego o dar skupienia i pobożności, byśmy jak najowocniej przeżyli czas dzisiejszej Eucharystii.

 • Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15.15 i nieszpory niedzielne o 15.30.
 • Sakrament Pokuty jest sprawowany każdego dnia przez godzinę przed rozpoczęciem Mszy św.
 • W poniedziałek przypada dzień fatimski. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.30, następnie różaniec i procesję fatimską ze świecami oraz Apel Jasnogórski
 • W środę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o godz. 7.30;10.00 i 16.00. Nieszpory Maryjne o godz. 15.30. Poświecenie ziół na każdej Mszy św.
 • W piątek przypada Uroczystość św. Jacka głównego patrona archidiecezji.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od 16.00. O 16.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • W następna niedzielę odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej. Organizujemy wspólny wyjazd autobusem 19 sierpnia o godz. 7.00. Prosimy o zapisy w zakrystii do czwartku (lub telefonicznie).
 • Spotkania grup wg wewnętrznych ustaleń. Biblioteka czynna w piątek po Mszy św. Można korzystać też z książek wyłożonych w kościele.
 • Zachęcamy do podjęcia sierpniowego zobowiązania do abstynencji dla ratowania braci i sióstr uzależnionych od alkoholu i tkwiących w innych nałogach. Jest propozycja Episkopatu Polski przedłużenia tego zobowiązania do stu dni w ramach akcji 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości. Wpisów zobowiązań można dokonywać w księdze wyłożonej pod obrazem Jezusa Miłosiernego.
 • Bóg zapłać za składane ofiary i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
 • Polecamy prasę katolicką dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest nowe wydanie Gościa Niedzielnego a w nim: o tym w co wierzy Kościół w sprawie śmierci Maryi Panny; o śmierci św. Maksymiliana Kolbego; o śmiercionośnych działaniu tzw. dopalaczy. Jest także aktualny numer Małego Gościa
 • W dniach 29-30 września br. organizowana jest pielgrzymka na Roztocze – szczegóły w gablotce zapisy do 31 sierpnia

Każdy z nas, będąc dzieckiem Boga, jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Każda Eucharystia, napełniając nas łaską Bożą, przygotowuje nasze serca do pełnie­nia woli Bożej w codziennym życiu, a przez to przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem w tajemnicy wieczności. Nade wszystko każda Eucharystia oczyszcza nasze intencje i pragnie­nia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do peł­nienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopeł­nienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 05.08.2018r.

Zamknij