20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Po raz kolejny usłyszymy słowa Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Zarówno dla opisanych w Ewangelii Żydów, jak i dla wielu współcześnie żyjących osób jest to nauka trudna do zrozumienia i przyjęcia. A jednak Jezus zachęca, żeby spożywać Jego Ciało, mówiąc, że kto tak czyni, ten „trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyznajemy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzrasta w nas pragnienie komunii z Jezusem.

 • Dziś kobiety i dziewczęta pielgrzymują do MB Piekarskiej. Łączymy się z nimi w modlitwie
 • Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15.15 i nieszpory niedzielne o 15.30.
 • Sakrament Pokuty jest sprawowany każdego dnia przez godzinę przed rozpoczęciem Mszy św.
 • Pogrzeb śp. Ludwika Mazur we wtorek o godz. 10.00
 • Spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym w środę o 17.45
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od 16.00.
 • Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek o godz. 18.00
 • Spotkania grup wg wewnętrznych ustaleń. Biblioteka czynna w piątek po Mszy św. Można korzystać też z książek wyłożonych w kościele.
 • Zachęcamy do podjęcia sierpniowego zobowiązania do abstynencji dla ratowania braci i sióstr uzależnionych od alkoholu i tkwiących w innych nałogach. Jest propozycja Episkopatu Polski przedłużenia tego zobowiązania do stu dni w ramach akcji 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości. Wpisów zobowiązań można dokonywać w księdze wyłożonej pod obrazem Jezusa Miłosiernego.
 • Bóg zapłać za składane ofiary i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
 • Polecamy prasę katolicką dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest nowe wydanie Gościa Niedzielnego a w nim: Jaki jest sekret sukcesu ewangelizacyjnego św. Jacka; o zmianie wprowadzonej w katechizmie w punkcie dotyczącym kary śmierci i o ewolucji koncepcji kary śmierci w Kościele katolickim.
 • 30 sierpnia ministranci mają swój doroczny dzień skupienia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla
 • W dniach 29-30 września br. organizowana jest pielgrzymka na Roztocze – szczegóły w gablotce zapisy do 31 sierpnia

Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą – swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. By nas przygotować na ostateczne ze sobą spotkanie. Dziękujmy Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 12.08.2018r.

Zamknij