IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Nie tak widzą ludzie, jak widzi Bóg” – te słowa usłyszymy w dzi­siejszym pierwszym czytaniu (zob. 1 Sm 16,7). Przychodząc do kościoła na Mszę Świętą, możemy poprzestać na tym, co widzą oczy, a po zakończonej Eucharystii nie wynieść z niej nic poza wła­snymi powierzchownymi odczuciami i wrażeniami – oceną kaza­nia, śpiewu organisty czy ubioru sąsiadki. Tymczasem, począwszy od znaku krzyża świętego uczynionego na rozpoczęcie liturgii, niebo jest otwarte, przed ołtarz zstępują sze­regi adorujących Boga aniołów i świętych i  jak w Wieczerniku jest obecna Maryja. Uobecnia się ofiara krzyża. Nie tak widzi czło­wiek, jak widzi Bóg… Postarajmy się choć przez chwilę popatrzeć na Mszę Świętą oczami Boga. Jest to możliwe, a może właśnie teraz, gdy większość z nas nie może z wiadomych względów przyjść do kościoła na Mszę św. i będzie w niej uczestniczyć przez transmisje telewizyjne i radiowe.

 • Zgodnie z wskazaniami Episkopatu i zarządzeniem Ks. Arcybiskupa Metropolita Katowickiego do 29 marca nie będą się odbywać inne nabożeństwa jak tylko Msze św. według dotychczasowego porządku. Kościół będzie otwarty każdego dnia aż do godziny 21.00. Od 20.00 będzie wystawiony Najświętszy sakrament  zapraszamy do indywidualnej modlitwy, adoracji i modlitwy w rodzinach z intencją o ustąpienie epidemii. Ufamy Opatrzności Bożej i modlimy się o Boże zmiłowania dla nas, Ojczyzny i świata.
 • Do 29 marca Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęca do modlitwy w rodzinach i korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych Mszy św. (m.in:. TV 1 godz. 7.00; Trwam godz. 9.30; Polonia godz.13.00). Radio „M” będzie transmitowało nabożeństwa i rekolekcje.
 • Arcybiskup zaleca przyjmowanie Komunii św. na rękę i przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głowy oraz zachęca  do podejmowania praktyk pokutnych, modlitwy, postu i jałmużny zwłaszcza pomocy ludziom starszym i opuszczonym. W sprawie pomocy w takich sytuacjach można telefonować na probostwo.
 • Zgodnie z wytycznymi Ks. Arcybiskupa do 29 marca spotkania grup parafialnych są zawieszone. Podobnie wszystkie wydarzenia diecezjalne. Pielgrzymki i wyjazdy.
 • Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych  w piątek o 18.30. w kościele.  W razie  trudności proszę zatelefonować lub przyjść do kancelarii parafialnej.
 • Na Mszę św. chrzcielną w sobotę o 17.00 prosimy o przybycie tylko najbliższych z rodzin dzieci przyjmujących Sakrament.
 • Prosimy o unikanie zachowań grożących zakażeniem i stosowanie się do powszechnie znanych wskazań sanitarnych stanu epidemicznego.
 • Zachęcamy do jak najwcześniejszego przystąpienia do Spowiedzi św. wielkanocnej nie czekając na ostatnie dni Wielkiego Postu, by unikać kolejek, co jest ważne zwłaszcza  w obecnej sytuacji. Okazja do Sakramentu Pokuty każdego dnia godzinę przed Mszą św. , a w niedziele pół godziny.
 • Bóg zapłać za modlitwy i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
 • Gość Niedzielny w wydaniu papierowym nie będzie kolportowany w kościołach, ale przez kioski i sklepy. Zachęca się do bezpłatnego korzystania z wersji elektronicznej.
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 1 kwietnia – część zachodnia i 2 kwietnia część wschodnia

Święty biskup Józef Sebastian Pelczar w swojej nauce na temat grzechu przedstawił kiedyś takie oto porównanie: gdyby na wa­dze na jednej szali położyć wszystkie dobre uczynki i zasługi wszystkich ludzi wszech czasów, a na drugiej szali jeden tylko grzech ciężki, wówczas ten grzech przeważy wszystko, ponie­waż nieskończona jest wielkość obrażanego Boga.

Mówienie o grzechu w plastikowym świecie zakłamania nie jest przyjemne – trudno nam bowiem przyjąć do wiadomości, że coś jest z nami nie tak. Lepiej powtarzać utarte schematy i trwać w przekonaniu, że nic nam nie grozi i nie trzeba się wcale nawracać. Musimy jednak w końcu stanąć w prawdzie i spojrzeć na siebie, nawet jeśli wydaje nam się to trudne lub w ogóle nie mamy na to ochoty. Niech ten specjalny i trudny czas zwróci naszą uwagę na niebezpieczeństwo grzechu.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenie 15.03.2020r.

Zamknij