V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna szcze­gólny czas rozmyślania nad męką Pańską, co wyraża symbolika zasłoniętych krzyży. W tym roku ze względu na panującą niespotykaną dotąd epidemię ten znak będzie specjalnie wymowny. Ale i teraz chcemy z Jezusem krok po kroku przejść ostatnią drogę – aż do zmartwychwstania. Każda Msza Święta daje nam ku temu najlepszą okazję, stąd też z gorliwością, choć ze względu na okoliczności zamknięci w naszych domach, w skupieniu starajmy się rozważyć wszystko to, co niewinny Baranek musiał wycierpieć przez nasze grzechy.

 • W związku z trwającą epidemią, do odwołania Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęca do modlitwy w rodzinach i korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych Mszy św. (m.in:. TV 1 godz. 7.00; Trwam godz. 9.30; Polonia godz.13.00). Radio „M” będzie transmitowało nabożeństwa i rekolekcje.
 • Nasz kościół będzie otwarty każdego dnia aż do godziny 21.00. Od 20.00 każdego dnia będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy, adoracji z intencją o ustąpienie epidemii. Ufamy Opatrzności Bożej i modlimy się o Boże zmiłowanie dla nas, Ojczyzny i świata.
 • Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa wszystkie Msze św. będą sprawowane bez udziału wiernych. Będą celebrowane według dotychczasowego porządku w intencjach wcześniej zamówionych i tych złożonych w skarbonce. Gdyby życzenie ofiarodawcy było inne, prosimy o telefoniczne poinformowanie.
 • Ponieważ przy obecnych zarządzeniach epidemicznych nie będzie możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty w zwykłej formie, ks. Arcybiskup przypomina, że zgodnie z nauczaniem Kościoła w takich okolicznościach, aby wrócić do stanu łaski  trzeba wzbudzić akt żalu doskonałego z mocną i szczerą decyzją  przystąpienia do Spowiedzi św. w najbliższym możliwym czasie. W tym wypadku należy zachować wszystkie pozostałe warunki Spowiedzi św.: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i zadość uczynienie.
 • Arcybiskup zachęca  do podejmowania praktyk pokutnych, modlitwy, postu i jałmużny zwłaszcza pomocy ludziom starszym i opuszczonym. W sprawie pomocy w takich sytuacjach można telefonować na probostwo.
 • W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Będziemy łączyć się z Eucharystią sprawowaną w kościołach.
 • Za tydzień Niedziela Palmowa. Będziemy ją przeżywali w domach korzystając z możliwości jakie dają dzisiejsze środki elektronicznego przekazu dźwięku i obrazu.
 • Od dzisiaj dysponujemy możliwością transmitowania drogą elektroniczną nabożeństw odbywających się w kościele. Tym sposobem, na czas przepisów sanitarnych, możemy być duchowo obecni na Eucharystii i nabożeństwach.  Oprócz codziennych Mszy św. sprawowanych według dotychczasowego porządku, będzie transmitowana Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. wieczornej i codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową o godz. 20.30 oraz Apelem Jasnogórskim o 21.00.  
 • Prosimy o unikanie zachowań grożących zakażeniem i stosowanie się do powszechnie znanych wskazań sanitarnych stanu epidemicznego i zarządzeń ks. Arcybiskupa
 • Bóg zapłać za modlitwy i wszelkie dobro świadczone dla wspólnoty.
 • Gość Niedzielny w wydaniu papierowym nie będzie kolportowany w kościołach, ale przez kioski i sklepy. Zachęca się do bezpłatnego korzystania z wersji elektronicznej.
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 1 kwietnia – część zachodnia i 2 kwietnia część wschodnia.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy historię wskrzeszenia Łazarza oraz ciekawy dialog Jezusa z Marią i Martą. Pierwsza padła Jezusowi do nóg i wyznała wiarę w moc Bożą, druga, usły­szawszy Jego słowa, by usunąć kamień, który zamykał grobową pieczarę, chciała Go powstrzymać. A Jezus odpowiedział: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” (J 11,40). Niech nasza wiara stanie się wieksza przez dotykające nas doświadczenia. Ufamy Pan może nas wydobyć z każdego grobu.

Więcej w Ogłoszenia
Ogłoszenia 22.03.2020r.

Zamknij